สืบเนื่องจากคุณพลวัฒน์ กฤตศิริพันธ์ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานแต่ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างยานพาหนะและผู้คนบนท้องถนน จึงได้ก่อตั้งบริษัท พาวเวอร์เร็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2553 โดยนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ซ่อมดัดตัวถัง ตั้งศูนย์ล้อ เครื่องมือวัดและตรวจสอบสมรรถนะของยานยนต์ เป็นต้น

สำหรับลูกค้า

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแสดงความคิดเห็นและคำถาม
Top